Prolomit Ledy

by Social Party

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

  • Buy Disc

1.
01:08
2.
04:36
3.
4.
5.
6.
7.
03:21
8.
9.
10.

about

Social Party is Crack (guitar, vocal), Ilič (drums), Radek (bass, vocal), Recorded in spring/summer 2011 in Bzenec (Cz), studio Shaark., record, mix and master by Pavel Hlavica and Petr Nejeschleba and Ilič, Cover design by Social Party and Jan Halfar., photography by Radek Mikšíček and Ilič., music and lyrics by Social Party

credits

released September 1, 2011

tags

license

about

social party Moravskoslezský, Czech Republic

Social Party is a Czech band influenced by the American independent scene in the 90s (Alice in Chains, Rage Against the Machine, Sepultura, Neurosis) and styles such as grunge, hardcore, sludge, stoner metal etc. Band recorded 3 CDs and went 3 tour (one czech, one west european and one east european) ... more

contact / help

Contact social party

Streaming and
Download help

Track Name: Mantra
(CZ)
v pralesích myšlenek vedený mantrou / vybírám cestu, nechci tu zlou / úbočím skal má mysl vede mě dál / až k těm místům, kde bych rád stál / k mantrám do himaláj
ikdyž jsi nešel správnou cestou / došel jsi tam, kde jsi chtěl být / hory tu stojí, pod tebou neklenou / na stěnách jiskří sluneční svit / mantra / himaláj
ENG)
in the jungle of thoughts lead by a mantra / I’m choosing my way, I don’t want the evil one /
my mind is leading me through the hillsides of rocks / to the places I’d like to be / to the mantras, to Himalayas / even though you didn’t go the right way / you reached your destination / the mountains are standing here, they won’t fall beneath you / the sunshine glistens on the sides / mantra /Himalaya
Track Name: Skončil Svět (I have allways loved you)
(CZ)
zastav, to musíš slyšet. vždycky jsem tě miloval, ale když jsem se ti to chystal říct, skončil svět/ zastav, sypeš sůl do starých jizev / a v novém světě už chci jen ji nikdy nevidět
(ENG)
stop, you must listen. I’ve always loved you, but when i tried to tell you, the world ended / stop, you’re rubbing salt into old scars / and all I want in the new world, is to never see her again
Track Name: Spanish Pub Rhapsody
(CZ)
magické věty splétaj provazy, pnoucí se k nebi, jak slova v letu / přistávaj do zvuku, tvoří obrazy pnoucí se k nebi, jak slova v letu / úsvity snů vstříc přístavům
(ENG)
magical sentences weave pictures raising towards the sky like flying words / they land in the sound, make pictures raising towards the sky like flying words / dawn of dreams towards the harbours
Track Name: Stromy (Trees)
(CZ)
Zasypat všechny ty jámy / co si kopeme sami / co tlačí nás na srdci / a nepustí vpřed / pak do nich nasadit stromy / ať z našich chyb nejsou hroby / a pak přišel člověk / příroda začla trpět / v kyselých slzách se dusit / nám nezbývá než prosit / správní válečníci / a jsme silný jako stromy
(ENG)
Fill all the pits / that we’re digging ourselves / that press our heart / and won’t let go / then plant trees into them / so that our mistakes won’t become our graves /
and then a man came / and the nature started to suffer / suffocate in the acid tears / we can only beg /
the right warriors / and we’re as strong as the trees
Track Name: Stranou (Side Off)
(CZ)
Slzy střídá hlad / a z hladu vzešlou pokoru krmí strach /
a když je hlad, musí umění stranou / a ze snů zbyly jizvy / kapky ledu protínají tváře / stíny břehů stoupají k oblakům
(ENG)
Hunger replaces tears / and the humbleness come out of it is fed by fear / and when there’s hunger, art must step aside / and from the dreams only scars remain /
drops of ice are slashing the cheeks / shadows of shores are rising to the sky
Track Name: Zlo (Evil)
(CZ)
ze soli a z prachu / po letech hledání / v bažinách zvuku / esenci ticha…/ v tichu je zlo
(ENG)
from the salt and dust / after years of searching / in the swamps of sound / the essence of silence… / there’s evil in silence
Track Name: Neurození (The Lowborn)
(CZ)
stojíme nad propastí / vysíleni řevem /
povyšujem zoufalství / klopýtáme, slábnem /
v souladu s přírodou / nemáme naději /
zoceleni nahotou / prolamujem ledy /
hledáme zlato / ale není to zlato /
stejně se všichni rodíme nazí / neurození /
(ENG)
we’re standing over the abyss / exhausted with scream /
we’re promoting despair / we’re staggering, growing weak /
in harmony with nature / we don’t have hope /
strengthened by our nudity / we’re breaking the ice /
we’re looking for gold / but it’s not gold /
we’re all born naked anyway / lowborn /
Track Name: Za světlem (To the light)
(CZ)
bůh v zemi komárů / vládce bažin /
dere se za světlem / dere se za tmou /
pro koho chceš vlastně hrát? / pro koho chceš vlastně žít? /
derem se za světlem / derem se za tmou /
(ENG)
God in the land of mosquitos, lord of the swamps /
Working his way to the light / Working his way to the dark
Who do you wanna play for anyway? Who do you wanna live for anyway? /
We´re working our way to the light / We´re working our way to the dark